มมส ร่วมนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้)

มมส ร่วมนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้) (ออนไลน์)
วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายนำเสนอ แผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้) (มหาวิทยาลัยนเรศวร : การนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation), มหาวิทยาลัยขอนแก่น : นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Globaland Frontier Research) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Globaland Frontier Research)) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน
ทั้งนี้เพื่อผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูง พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *