สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์การนิสิต นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคเติมตู้ปันสุข ช่วยเหลือพี่น้องนิสิตช่วงวิกฤตโควิด-19

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์การนิสิต นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคเติมตู้ปันสุข ช่วยเหลือพี่น้องนิสิตช่วงวิกฤตโควิด-19วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904 ร่วมกับองค์การนิสิต ดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุข ได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่เพื่อนๆน้องๆนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนำไปเติมตู้ปันสุข ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 แก่น้องๆนิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค สามารถติดต่อและร่วมบริจาคได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 09-3536-2212 หรือสามารถนำไปบริจาค ณ จุดตู้ปันสุขเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) เเละเขตพื้นที่มอเก่า

ภาพ/ข่าว : จิตอาสา 904 มมส ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.