คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง) จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2 
Comments are closed.