มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ บุคลากรกองกลาง

วันที่ 28 กันยายน 2564 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ท่าน ผอ.ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพยผู้อำนวยการกองกลางเเละในโอกาสลาออกจากราชการของคุณพิชิต เกตุวงศาพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง

Comments are closed.