กองกลางเตรียมพร้อมงานกฐินสามัคคี (ออนไลน์) ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกบุญกฐินสามัคคี(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 หน้าวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

Comments are closed.