จัดเตรียมสถานที่วันพระราชทานธงชาติไทย

27 กันยายน 2564 งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย

Comments are closed.
เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด