จัดเตรียมสถานที่วันพระราชทานธงชาติไทย

27 กันยายน 2564 งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย

Comments are closed.