มมส จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

มมส จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 (เป็นการภายใน เเละปฏิบัติตามมาตรการฯ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้เเทนผู้บริหาร เเละบุคลากร ซึ่งมีหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย รวมถึงการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

Comments are closed.