มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอ 
Read more
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอด 
Read more
ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่ 
Read more
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาสา 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ“ทอดกฐินส 
Read more
วันนี้ (30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Read more
เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด