ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาสารคามเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาสารคามเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in)ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามเพิ่มเติมที่ 09-5361-8349 (ในวันและเวลาราชเท่านั้น)

Comments are closed.