ขอเชิญร่วมทำบุญ“ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ“ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม(จัดงานภายใต้รูปแบบมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19)พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เลขที่บัญชี 429-065934-6สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 093 5362212

Comments are closed.