ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น

ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลพระราชทาน “พระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564″ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564ดูเอกสารเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php…ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.