ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2564ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารบรมราชกุมารี และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปจึงขอเชิญชวนท่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้การจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/increadnews.php…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 093 5362212

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.