ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ อนุสรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.