กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดีในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2564

Comments are closed.