กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เเสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เเสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชมารี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เเละบุคลากรในสังกัดกองกลาง มอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 เเละจะเข้ารับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี 9 ธันวาคม 2564 ต่อไป ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ

Comments are closed.