กองกลาง ร่วมกับกองอาคารสถานที่ มมส เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองกลาง ร่วมกับกองอาคารสถานที่ มมส เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ”ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน

Comments are closed.