ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น

ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลพระราชทาน “พระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564” ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564รายละเอียดของการเสนอชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564”

Comments are closed.