มมส ร่วมตลาดนัดสีเขียว(Green Market)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

มมส ร่วมตลาดนัดสีเขียว(Green Market)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เเละผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียว ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สำหรับตลาดนัดสีเขียว (Green Market) เป็นกิจกรรมจำหน่ายพืชผักอาหารปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับชุมชน ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคามภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ

Comments are closed.