ขอเชิญร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี” วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี” วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์-สามเณร จำนวน 54 รูป ณ ลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมือง หรือเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย หรือชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด **ทั้งนี้ บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ) แและยังไม่ได้รับวัคซีน ขอความกรุณางดเข้าร่วมงาน***สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.(ภายใน) 1298 หรือ 1285

Comments are closed.