มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปีวันนี้ (9 ธันวาคม 2564)

มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53 ปีวันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนั้น ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายโล่เชิดชูเกียรติ แด่พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา พระผู้ให้การอุปถัมภ์ และสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายใบอนุโมทนาบัตร ในโอกาสที่พระครูวินัยวรญาณ ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.