มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมงานบุญเบิกฟ้าเเละกาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมงานบุญเบิกฟ้าเเละกาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี พร้อมด้วยนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมงานบุญเบิกฟ้าเเละกาชาด ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดงานกาชาดในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เป็นไปตามมาตรการควบคุมเเละป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด) ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ

Comments are closed.