มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการตลาดผ้าทอมือ จังหวัดมหาสารคาม

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการตลาดผ้าทอมือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี พร้อมด้วยนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการตลาดผ้าทอมือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยตามยโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่น กำหนดจัดงานในช่วงเดือนมกราคม 2565 (เป็นไปตามมาตรการควบคุมเเละป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด) ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ เเละณัฏฐวรรษ หลงชิณ

Comments are closed.