มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565” และทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประสบภัยน้ำท่วม (หลังน้ำลด)ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมสระน้ำอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด กรุณาสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน (จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป )**บุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ) งดเข้าร่วมงาน**.. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754443 (ภายใน 1298)

Comments are closed.