มมส เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

มมส เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

Comments are closed.