ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ผลการคัดเลือ 
Read more
ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่ 
Read more
กองกลาง ร่วมกับกองอาคารสถานที่ มมส เตรียมสถาน 
Read more
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสม 
Read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบ 
Read more
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เเสดงความยินดีกับบุ 
Read more
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 3  
Read more