มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565

มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565วันนี้ (18 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แสดงพระปรีชาสามารถกระทำสงคราม ยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกและอยู่ในภาวะเสียเปรียบ ยังมาซึ่งความเป็นชาติและอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยในปัจจุบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่ชาวบ้านทั่วไปในครั้งนั้น เรียกว่า “พระองค์ดำ” ทรงพระราชสมภพที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2098 ในรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ราชวงศ์สุโขทัย และสมเด็จพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระราชชนนี ราชวงศ์สุวรรณภูมิทรงมีพระเชษฐภคินี และสมเด็จพระอนุชา คือ พระสุพรรณกัลยาณี และสมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีพระชนมายุ 50 พรรษาทรงประชวร ขณะเสด็จไปตีกรุงอังวะและประทับแรมอยู่ที่ตำบลทุ่งแก้ว แขวงเมืองหาง และเสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง พุทธศักราช 2148 เมื่อครั้งที่พม่าได้ยกไพร่พลมุ่งเข้ามาทางด่านพระเจดีย์ สามองค์ เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวร ได้นำทัพทำศึกกับพม่าจนพระมหาอุปราชาล่าทัพถอยหนีไป นับเป็นชัยชนะศึกใหญ่ และทรงกอบกู้อิสรภาพแก่ชาติภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวงที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.