มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2565.

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2565.วันนี้(28 ม.ค. 65) เวลา 08.30น.ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคามภาพ/ข่าว : สำนักงานอธิการบดี มมส

Comments are closed.