มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ อุปสรรคประเด็นปัญหาการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจำนวนบัณฑิตผู้ขอจบการศึกษาจำนวน 10,877 คน ทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมารายงานตัวและฝึกซ้อมตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://activity.msu.ac.th/congratulations/ และ Facebook (MSU-Congratulations) https://www.facebook.com/MSU.Congratulations/ภาพ/ข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.