มมส ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงเเละส่งเสริมพระพุทธศาสนา เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

มมส ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงเเละส่งเสริมพระพุทธศาสนา เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร เเละผู้เเทนเเต่ละคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงเเละส่งเสริมพระพุทธศาสนา เเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเเจ้งให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตเเละนักเรียนให้ได้รับทราบต่อไปภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.