มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2 / 2565

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2 / 2565เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 2 / 2565 โกยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาพ/ข่าว : งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.