มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายกัณฑ์หลอน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

6 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมถวายกัณฑ์หลอน ในงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นภารกิจหนึ่งในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

Comments are closed.