ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญจารึกชื่อบนผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูน ขนาด 9×37 เมตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เพ็ญเดือน 3 เเละน้อมถวายเเด่องค์พระธาตุนาดูน

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) มมส ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญจารึกชื่อบนผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูน ขนาด 9×37 เมตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เพ็ญเดือน 3 เเละน้อมถวายเเด่องค์พระธาตุนาดูน วันนี้ทำบุญตลอดทั้งวัน ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด(สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือให้สะอาด ผ่านจุดคัดกรองเข้างาน – ผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป และจะต้องไม่มาจากพื้นที่เสี่ยง และมีประวัติ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ งดเข้าร่วมงานทุกกรณีภาพ : อภิราม ทามเเก้ว

Comments are closed.