ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

มมส ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีเบื้องหน้าองค์พระธาตุนาดูน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สักการะบูชาพระธาตุนาดูน พระครูโสภณเจติยาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุนาดูน ได้แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ก่อนที่จะนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ(ขนาด 9×37 เมตร) ที่ได้ร่วมกันจารึกชื่อและทำบุญร่วมกันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมถวายจตุปัจจัยจากการทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุนาดูน และร่วมกันแห่ผ้าห่มพระธาตุ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา รอบองค์พระธาตุนาดูน 3 รอบ และประกอบพิธีอัญเชิญผ้าห่ม ขึ้นบนองค์พระธาตุนาดูน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามด้านพระพุทธศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรมและจรรโลงคุณงามความดี ซึ่งผ้าห่มพระธาตุถือเป็นสื่อนำจิตใจของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ ตลอดจนเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งทุกคนล้วนมาด้วยแรงแห่งศรัทธา โดยในปีนี้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.