กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์เเละกิจการต่างประเทศ ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุม การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้เเทนหัวหน้างาน ในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ

May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 4 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 7 people, people sitting, people standing and indoor
Comments are closed.