ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2565

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระเหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The Birthday of HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti of the Thailand, 29th April

#ทรงพระเจริญ#วันคล้ายวันประสูติ#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 

Comments are closed.