มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 และขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Webex ห้องประชุม 2 ชั้น4 สำนักงานอธิการบดี https://msu.th.webex.com/join/meeting 2 กรณีที่เข้าลิ้งค์ไม่ได้ ให้เข้ารหัส 1269116565 และรับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจ Mahasarakham University สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4443 เบอร์ภายใน 1358,1285,1298

Comments are closed.