ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

กองกลาง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่างเครื่อง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด ปรากฏดังนี้

ประกาศสอบยานยนต์

Comments are closed.