ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่งผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง ครั้งที่ 1/2565

ผลการสอบ

Comments are closed.