ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565)ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม :

1424.10

สมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามโทรศัพท์ 043-754449 หรือ 043-754321-39 ต่อ 1265, 1305

Comments are closed.