ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันดังประกาศนี้

16.111

Comments are closed.