ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร

ตามที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดทำการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 6 อัตรา นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารนี้

PDF Embedder requires a url attribute 20221125103651823

Comments are closed.