ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ-พขร-แก้ไข

Comments are closed.