ต้อนรับผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.29 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุทธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวต้อนรับ นายจีระพันธ์ ภูครองเพชร ซึ่งได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง ในนามของบุคลากรกองกลาง ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการกองกลางที่เข้ามารับตำแหน่ง ด้วยความยินดียิ่ง

Comments are closed.