ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร

ประกาศผล

Comments are closed.
เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด