ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ

ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ ⭕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน เข้าร่วมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ชุดวัฒนธรรม หรือชุดสุภาพตามความเหมาะสม***🔸 ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ FB : Mahasarakham University Thailand และ Youtube : msutubeThailand🔻 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4443 (ภายใน 1285, 1298)

Comments are closed.