ขอเชิญร่วมทำบุญ “วันมาฆบูชา สักการะพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566”

⭕ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียน ร่วมทำบุญในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันมาฆบูชา และสักการะพระบรมธาตุนาดูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566” วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
🔻 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4443 (ภายใน 1285, 1298) 

Comments are closed.