ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

  1. นายแสนศักดิ์ ไต่ตาม
  2. นายกฤษดา สุนทระวงศ์

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Comments are closed.