ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 7 อัตรา
  2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
  3. ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทรศัพท์ 0 4371 9801 ต่อ 1305 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร

2567.1

Comments are closed.