ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเเละสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน ๘ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ดังนี้

**กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและร่วมทำบุญ**
ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ที่ความประสงค์จะถวายแผ่นเทียนขี้ผึ้ง เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม สามารถนำมาร่วมถวายได้ ณ จุดรับบริจาคตลาดน้อย)

**พิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม**
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
ทั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรนิสิต จะนำเทียนพรรษาที่หล่อถวายแก่วัด จำนวน ๕ วัด ณ เขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีขาว ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

Comments are closed.