ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดสอบแข่งขัน

  • สอบแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
  • เริ่มทำการสอบ (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) ในเวลา 9.30 น. – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
  • เริ่มทำการสอบสัมภาษณ์ ในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไปสอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

หลักสูตรการสอบแข่งขัน

  • สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนต็ม 100 คะแนน
  • สอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-จ.บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลุ่มงานการประชุม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-กลุ่มงานการประชุม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์และพนักงานซ่อม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานขับรถยนต์

Comments are closed.